Aktivitetsdag 2019

Så er tiden kommet til, at vi endnu en gang får vores fælles arealer til at se flotte ud.

Onsdag d. 22. Maj kl. 19:00- 21:00

Vi fastholder den tidligere model, hvor halvdelen af parcellerne indkaldes.

På den baggrund indkaldes parcellerne:

Trompeterager; 21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Vær opmærksom på, at der jævnfør Grundejerforeningens vedtægter af 11. april 2010 er indført et gebyr på 100,00 for udeblivelse uden rettidig at melde afbud, idet man forventer fremmøde af minimum 1 person fra hver af de indkaldte parceller.

Vi mødes på det grønne område ved grillen. Medbring gerne redskaber og værktøjer, såsom trillebør, spade, hakke, kost, skovl, grensaks med mere.
Obs: Der må meget gerne medbringes gas brændere til brænding af ukrudt.

Følgende aktiviteter er planlagt:

  • Rense for ukrudt på fællesareal, samt ved fartbump
  • Beskæring af buske efter behov
  • Rense for ukrudt ved grillplads
  • Opsætning af nye gynger
  • Andet forefaldende arbejde

Der vil i år ikke være container men i stedet vil bestyrelsen stille en trailer eller to til rådighed da mængden af haveaffald fra aktivitets dagen ikke vurderes til at være så stor.

Efter endt arbejde vil grundejerforeningen traditionen tro være vært for en pølse og en lille forfriskning.

Vi ser frem til et stort fremmøde og nogle hyggelige (som altid!) timer sammen.

Såfremt nogle skulle være forhindrede i at deltage bedes I rette henvendelse med afbud til en af nedenstående, senest onsdag den 15. maj

  • Anton Klaaby, formand tlf: 30133126
  • Tina Bøgild, kasserer tlf: 61716880
  • Søren Kjærhus, sekretær tlf: 22113651

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i grundejerforeningen