General forsamling den 3. April 2019

Så er det tid til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen.!

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trompeterager  

 Onsdag d. 3 April kl. 19.00
 Sted: Knøs´ gård, Stor Sal

 Senest en uge før generalforsamlingen udsendes endelig dagsorden med regnskab.
Vi håber på et stærkt fremmøde, der vil være lidt øl/vand til mødet.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen