General forsamling den 19. April 2018

Så er det tid til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen.!

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trompeterager  

 Torsdag d. 19 april kl. 19.00
 Sted: Knøs´ gård (Ved biblioteket)
6470 Sydals 

 Forslag til drøftelse på generalforsamlingen bedes afleveret til foreningens formand: 

  • Anton Klaaby, Trompeterager 26, Hørup senest den:  
  • 5. april 2017 

 Senest en uge før generalforsamlingen udsendes endelig dagsorden med regnskab. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen